huzhou media group

湖州 传媒办公楼

项目名称 | 湖州 传媒办公楼

设计单位 | 金螳螂企业(集团) 第九设计院

主案设计 | 史懿

施工单位 | 金螳螂·品宅

项目名称 | 湖州 传媒办公楼

设计单位 | 金螳螂企业(集团) 第九设计院

主案设计 | 史懿

施工单位 | 金螳螂·品宅